Home
Rijkledingactie
Educatiecentrum
De leerlingen
Help Mee!
Foto's
De Stichting
Shop!
Sponsors Riding for Africa

Share |

Op 30 maart 2011 bezochten wij  de nieuwe locatie van Riding for Africa: De Mondeor Eco School in Somerset West.

De school onderwijst leerlingen van de kleuter- en  basisschool en
heeft als uitgangspunt de kinderen bouwstenen mee te geven om goede en gezonde keuzes te maken in het leven en heeft om die reden dieren bij de school. 
Het doel van de dieren is om de kinderen, voornamelijk afkomstig uit de stad, te leren om op een goede manier om te gaan met de natuur. Er is een stier, geiten, honden, kippen en ook paarden. Er wordt ook gewerkt aan een coaching programma met paarden, voor kinderen die afwijkend gedrag vertonen. Het is heel bijzonder om te zien hoe de kinderen op de paarden reageren en vice versa. Het kan voor een coach en voor de kinderen heel verhelderend werken om deze manier van benaderen toe te passen. Paarden zijn bijzondere leermeesters, omdat ze sensitief zijn en heel eerlijke feedback geven op menselijk gedrag.

De school stelt deze paarden nu ook ter beschikking van Riding for Africa.
Onze kinderen hebben voor het eerst kennis gemaakt met de nieuwe trouwe viervoeters en krijgen nu ook de gelegenheid om onderdeel van dit bijzonder project te zijn!
 
Mondeor Eco School organiseert veel culturele en sportieve activiteiten en er zijn ook educatieve uitstapjes die gebaseerd zijn op de lesplannen.
Dit alles heeft tot doel de kinderen bewust te maken van hun verantwoordelijkheden als creatieve deelnemers in de Zuid-Afrikaanse samenleving!

Tekst en foto's: Steffie Coomans